Usługi Budowlane

Wykonujemy usługi budowlane w zakresie:

Kompleksowych remontów:

 • Biur
 • Hoteli
 • Szpitali, Przychodni, Klinik
 • Szkół, Uczelni
 • Urzędów
 • Obiektów Sportowych i Rekreacyjnych
 • Domów
 • Mieszkań
 • Budynków należących do wspólnot mieszkaniowych
 • Hal, Magazynów, Fabryk i innych obiektów

Robót specjalistycznych:

 • Kosztorysowania,
 • Wymiany i montażu bram oraz ogrodzeń.
 • Usług konserwacji bieżącej.
 • Wykonawstwa podjazdów dla niepełnosprawnych.
 • Dostawy i montażu wykładzin dywanowych, rulonowych.
 • Dostawy i montażu wykładzin dywanowych w płytkach.
 • Dostawy i montażu wykładzin PCV i Linoleum.
 • Termomodernizacji budynków.
 • Wymiany pokryć dachowych.

 

Nasza firma dostosuje ofertę i zakres usług do Państwa potrzeb.

Cena za wykonanie usługi przygotowywana jest dla każdego klienta indywidualnie.